หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แสดงความยินดีกับ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49



คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา