หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา