หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ของอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิต
ประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ของอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.  อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  จัดการประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ของอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิต  เพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ในการพัฒนาและพลิกโฉมโรงเรียนสาธิต  ซึ่งจะจัดอบรมในโครงการครูมืออาชีพ ในวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2565