หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนวออนไลน์ by พี่หมอ ครั้งที่ 4 การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์
แนะแนวออนไลน์ by พี่หมอ ครั้งที่ 4 การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

แนะแนวออนไลน์ by พี่หมอ ครั้งที่ 4

การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์

วันเสารที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาในโครงการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ หรือในคณะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต

จิรัฏฐ์  สายสนั่น ณ อยุธยา (แบม) SD77

มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมรับฟังและสอบถามการศึกษาต่อจากพี่แบม จำนวนมาก 

โดยอาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน ผู้จัดทำโครงการ