หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายสุวิจักขณ์ สุขวรรณ มาร์ค ม.5/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ออกเดินทางไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ประเทศอิตาลีกับโครงการ AFS thailand
นายสุวิจักขณ์ สุขวรรณ มาร์ค ม.5/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ออกเดินทางไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ประเทศอิตาลีกับโครงการ AFS thailand

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 18:18:07

วันนี้นายสุวิจักขณ์  สุขวรรณ มาร์ค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาออกเดินทางไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ประเทศอิตาลีกับโครงการ AFS thailand   ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีครอบครัวอาจารย์และเพื่อนร่วมแสดงความยินดี