หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ เข้าพบและเป็นตัวแทนในการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับ MR. Bradley Smith, President and CEO of PAX, USA. ป
อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ เข้าพบและเป็นตัวแทนในการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับ MR. Bradley Smith, President and CEO of PAX, USA. ป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 18:05:47

อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ ในฐานะผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบและเป็นตัวแทนในการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับ MR. Bradley Smith, President and CEO of PAX, USA. ประธานมูลนิธิPAX และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ โดยมูลนิธิ PAX เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่มีข้อตกลง MOU และดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนหนึ่ง ร่วมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และ คุณยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ CEO บริษัท EduDee  Thailand ที่นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

https://pax.org/

www.edudee.co.th