หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาวิชาทหารได้เดินทางไปรายงานตัวแทนนักเรียน ในการเข้ารายงานตัวเลื่อนชั้นของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาวิชาทหารได้เดินทางไปรายงานตัวแทนนักเรียน ในการเข้ารายงานตัวเลื่อนชั้นของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 17:59:55

             วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 อาจารย์ณัฐสันต์ สินธุชัยภาคเสรี  และอาจารย์อลงกต วงศ์ศรียา  ได้เดินทางไปรายงานตัวแทนนักเรียน  ในการเข้ารายงานตัวเลื่อนชั้นของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกวิชาทหาร 

กำหนดการและตารางเรียน รด. ของชั้นปีที่ 1-3 จะแจ้งให้ทราบต่อไป