หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เจ้าหน้าที่คนงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรียน
เจ้าหน้าที่คนงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 17:00:43

            เจ้าหน้าที่คนงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการทาสีภายนอกห้องเรียน  เพื่อให้โรงเรียนสะอาดสวยงาม น่ามอง  เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน