หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดเป็นสถานที่รับชุดครุยวิทยฐานะ ให้กับบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดเป็นสถานที่รับชุดครุยวิทยฐานะ ให้กับบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 16:48:29

             วันที่ 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม  จัดเป็นสถานที่รับชุดครุยวิทยฐานะ  ให้กับบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2562     โดยบัณฑิตสามารถมารับ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565 เวลา 05.00 - 19.00 น. ตามกำหนดตารางนัดหมาย