หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครู
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครู

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 16:36:26

            วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565  สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  และถ่ายทอดการประชุมไปที่ห้องเรียนของนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  

        หลังจากจบการประชุม  ผู้ปกครองนักเรียนจะได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในห้องเรียนของนักเรียน เพื่อรับผลการสอบกลางภาคเรียน และพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา