หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รุ่นพี่มัธยมจัดกิจกรรมจิตอาสา Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการให้ความรู้ด้านการแยกขยะ กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
รุ่นพี่มัธยมจัดกิจกรรมจิตอาสา Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการให้ความรู้ด้านการแยกขยะ กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 15:57:50

             วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  น.ส.สันต์สินี อมรวรพักตร์  นายมัทธิว ขำดี  น.ส.วัชรี เจริญสุข  นายธัชพล คเชนทร์ไพศาล  น.ส.วีรดา โชติธรรมาภรณ์ น.ส.เอื้ออังกูร อมรพักตร์ และน.ส. นานา นาคามูระ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมจิตอาสา Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการให้ความรู้ด้านการแยกขยะ กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโครงการ Youth Volunteer Awards 2022 จัดโดย Youth For Next Step เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมชม และให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนด้วย