หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษา อนุรักษ์ป่าชายเลน และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษา อนุรักษ์ป่าชายเลน และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 15:29:05

               19 สิงหาคม 2565  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษา อนุรักษ์ป่าชายเลน และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี