หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวณัฏกฤตา ลือตระกูล ม.4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE Thailand
นางสาวณัฏกฤตา ลือตระกูล ม.4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE Thailand

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 12:52:40


                         นางสาวณัฏกฤตา ลือตระกูล (ไอแอม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE Thailand ออกเดินทางวันที่19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ