หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแสดง เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแสดง เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-15 12:42:54

         วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแสดง เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี   ณ  สนามหน้าเสาธง โดยมีการถ่ายทอดสดไปยัง Google Classroom ในห้องเรียนของนักเรียนในช่วงกิจกรรม