หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ในการประชุมผู้ปกครอง และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 - 2565
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ในการประชุมผู้ปกครอง และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 - 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-15 12:33:58

                     วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16.15 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6  ในการประชุมผู้ปกครอง และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 - 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.