หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Edudee, Thailand
นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Edudee, Thailand

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-15 12:28:53

             นายธีรภัทร รักเสือเดช (ออโต้) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Edudee, Thailand โดยมีอาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมแสดงความยินดี และส่งนักเรียนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ