หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-17 11:21:53

                โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น (ประถม) และ อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ (มัธยม) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน