หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-17 11:07:01วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.15 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีรองผู้อำนวยการ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และแจ้งกำหนดการต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ ณ ห้องประชุมพณิชยกุล และ Online ผ่านระบบ Google Meet