หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ได้พูดคุยกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเจ้าหน้าที่คนงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ได้พูดคุยกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเจ้าหน้าที่คนงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 23:50:43

              รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  ได้พูดคุยกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเจ้าหน้าที่คนงาน  กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ในการช่วยกันสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนการเปิดเรียนที่ผ่านมา