หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 23:29:40

           วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลวิชัยเวช มาให้บริการในการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน