หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565
บุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 23:19:26

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โรงเรียนสาธิต