หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 23:07:22วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเจ้าหน้าที่คนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 15