หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและเตรียมรับการตรวจประเมินภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและเตรียมรับการตรวจประเมินภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 22:53:27

               วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.  ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและเตรียมรับการตรวจประเมินภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ