หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2565 เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียน
นักเรียนแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2565 เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 22:23:48          วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ 2565 อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและหัวหน้าอาจารย์ผู้ดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนที่กลับจากการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความยินดีและพูดคุยถึงความสำเร็จของนักเรียน มีรายนามนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศดังต่อไปนี้
1. นางสาวนภสร ลาภประกอบกิจ, ม.6/1, เรียนที่ Suonenjoki highschool, Suonenjoki - Finland, โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE
2. นางสาวกรชนก สร้อยทอง ม.5/5 โรงเรียน Mountain crest high school USA, โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนEDUDEE
3. นางสาวเสริมศรี บูชาวัง ม.5/2 ที่โรงเรียน Whiteland community high school Indiana โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน EDUDEE
4. นางสาวกัญพิมล นันทิรุจ, ม.6/4, โรงเรียน Dolores High School, Colorado, Mancos โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนGIE
5. นางสาวกานต์ธีรา รัตนาจารย์, ม.6/4, เรียนที่โรงเรียน Huntington high school, Oregon, Huntington, โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนGIE
6. นางสาวปัณฑิตา ชมภูแดง ม.5/2  เรียนที่โรงเรียน Hillsdales High school,Michigan,Hillsdales โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน Edudee