หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรใหม่โรงเรียนสาธิต เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565
บุคลากรใหม่โรงเรียนสาธิต เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-14 20:45:24

บุคลากรใหม่โรงเรียนสาธิต เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565   ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่กับสิ่งที่คุณต้องรู้...เพราะนี่คือสวนสุนันทา” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมรับฟังและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับวิถีแห่งสวนสุนันทา” ณ ห้องลอยฟ้า ฮอลล์ 2 โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี