หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โครงการเรียนพิเศษวันเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โครงการเรียนพิเศษวันเสาร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-14 20:08:09

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.2565 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ และให้กำลังใจผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโครงการเรียนพิเศษวันเสาร์ทำกิจกรรมสื่อสารและเน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning จึงทำให้นักเรียนสนใจสมัครเรียนอย่างมากมาย ทั้งนี้นักเรียนยังมีอาหารกลางวันฟรีให้รับประทานอย่างอิ่มอร่อย หลังจากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่ห้องประชุมพณิชยกุล อีกด้วย