หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กำลังใจให้กับนักเรียนและมูลนิธิ Education exchange(Edudee Thailand) ในการจัดสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2565
ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กำลังใจให้กับนักเรียนและมูลนิธิ Education exchange(Edudee Thailand) ในการจัดสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-14 19:58:04

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  เดินทางมาให้กำลังใจให้กับนักเรียนและมูลนิธิ Education exchange(Edudee Thailand) ในการจัดสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.2-5  เข้าร่วมโครงการ