หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2565 มูลนิธิ Education exchange(Edudee Thailand)
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2565 มูลนิธิ Education exchange(Edudee Thailand)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-14 19:49:59

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับมูลนิธิ Education exchange(Edudee Thailand) จัดสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.2-5 สมัครเข้าร่วมทดสอบ