หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเอ็นจีเนียสได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566-2567
โครงการเอ็นจีเนียสได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566-2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-14 19:37:52

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โครงการเอ็นจีเนียสได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสำหรับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566-2567 ( 1 ปีการศึกษา ) และประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียนที่เข้าร่วมสอบสามารถติดตามผลสอบได้ที่ line official โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา