หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนเสริมภาษาอังกฤษ วันเสาร์
เรียนเสริมภาษาอังกฤษ วันเสาร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 23:17:05

             วันที่ 11 มิ.ย.2565 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ และให้กำลังใจผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโครงการเรียนพิเศษวันเสาร์ ทั้งนี้ได้พูดคุยกับนักเรียนที่มาเรียนอย่างเป็นกันเองอีกด้วย สำหรับการเรียนพิเศษวันเสาร์มุ่งเน้นการทำกิจกรรมสื่อสารและเน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning จึงทำให้นักเรียนสนใจสมัครเรียนอย่างมากมาย ทั้งนี้นักเรียนยังมีอาหารกลางวันฟรีให้รับประทานอย่างอิ่มอร่อยอีกด้วย