หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 22:30:09

             วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ณ ห้องประชุมอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา