หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 21:58:34

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมบุคลากรโรงเรียน 

ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม  โดยมีรองผู้อำนวยการ  อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   ชี้แจงการปฏิบัติงานและมอบนโยบายให้แก่บุคลากรได้รับทราบ