หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี อาจารย์เพ็ญนภา หมีโต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ขอแสดงความยินดี อาจารย์เพ็ญนภา หมีโต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 10:58:36

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์เพ็ญนภา หมีโต   อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์