หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์โรงเรียนสาธิต เข้ารับการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง ตามมาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License)
อาจารย์โรงเรียนสาธิต เข้ารับการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง ตามมาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 10:53:36

อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้ารับการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง ตามมาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ และดำเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการจัดหลักสูตรการอบรมทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License) ซึ่งจะใช้ชุดข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในการวัดผล ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา