หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 00:41:39

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ซึ่งหมดวาระลงและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้