หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมเส้นทางสู่การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 2565 -2566 Online
กิจกรรมเส้นทางสู่การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 2565 -2566 Online

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 00:07:23
วันศุกร์ที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00-18.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมเส้นทางสู่การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 2565 -2566  เพื่อให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และแนะนำข้อสอบ รวมถึงติวข้อสอบ ELTIS ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานในการวัดความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

โดยจะมีการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้

นักเรียนที่สนใจเพิ่มเติมติดตามโครงการได้ที่อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง