หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชย ในประเภททีม การออกแบบภาพศิลปะร่วมสมัย ด้วยโปรแกรม Illustrator ในโครงการพิพิธภัณฑ์บันดาลไทย
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชย ในประเภททีม การออกแบบภาพศิลปะร่วมสมัย ด้วยโปรแกรม Illustrator ในโครงการพิพิธภัณฑ์บันดาลไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-14 23:31:11

           นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชย ในประเภททีม การออกแบบภาพศิลปะร่วมสมัย ด้วยโปรแกรม Illustrator ในโครงการพิพิธภัณฑ์บันดาลไทย จัดโดยสำนักพิพิธภัณสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ 

           1. น.ส. พฤกษาชาติ บัวคลี่ 

          2. นายพงศภัค บุญฤทธิ์ 

          3. นายศิวัฒน์  วัฒนา 

          4.  นายพัทธนันท์  ญาตินุกูล 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5