หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-14 18:34:55

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565ม.1

ม.4
ม.1 กลุ่ม 1  (EP)         Download

ม.4 กลุ่ม 1  (EP)        Download
ม.1 กลุ่ม 2  (EP)        Download

ม.4 กลุ่ม 2 (EP)        Download
ม.1 กลุ่ม 3    Download (update 7/4/65)

ม.4 กลุ่ม 3    Download (update 7/4/65)
ม.1 กลุ่ม 4                 Download

ม.4 กลุ่ม 4    Download (update 7/4/65)
ม.1 กลุ่ม 5                 Download

ม.4 กลุ่ม 5     Download (update 7/4/65)
ม.1 กลุ่ม 6    Download (update 7/4/65)

ม.4 กลุ่ม 6     Download (update 7/4/65)
ม.1 กลุ่ม 7     Download (update 7/4/65)

ม.4 กลุ่ม 7                  Download
ม.1 กลุ่ม 8     Download (update 7/4/65)Download