หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศภายในห้องเรียนและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปรับพื้นฐาน
บรรยากาศภายในห้องเรียนและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปรับพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-19 12:08:01

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการเรียนปรับพื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 

โดยในวันพรุ่งนี้ 2 เมษายน 2565 จะเป็นการดำเนินการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  

ซึ่งทางโรงเรียนจะแจกเอกสารการเรียนปรับพื้นฐาน  ชุดอุปกรณ์การเรียนของร้านสหการโรงเรียนมาจำหน่าย   และมีชุดนักเรียนจากร้านค้าภายนอกมาจำหน่าย