หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร เดือนมีนาคม
ประชุมบุคลากร เดือนมีนาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-18 07:56:25                      วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแจ้งกำหนดการต่างๆ ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

Download