หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-06 11:11:49

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  ประเภทสอบคัดเลือก   

โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน