หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพบรรยากาศ สถานที่สอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพบรรยากาศ สถานที่สอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-06 10:51:00

ภาพบรรยากาศ สถานที่สอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองมาตามกำหนดเวลาที่ได้ประกาศไว้  ซึ่งจะต้องผ่านจุดคัดกรองและแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ณ จุดคัดกรอง    เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19    นอกจากนี้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสัมภาษณ์นักเรียน ได้ผ่านการตรวจ ATK มาแล้วทุกคน  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน

"We prepare because we care."