หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-06 10:21:38

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.   รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565   โดยโรงเรียนจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น.  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ทุกท่าน จะต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

Download