หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-15 15:24:38           

                 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมอาจารย์ โรงเรียนสาธิตฯ  โดยมีวาระในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนปรับพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยม ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงเดือนเมษายน นี้

Download