หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TU-SET)
ประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TU-SET)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-14 18:38:09

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ  จัดประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TU-SET)  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะจัดสอบในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ซึ่งคณะกรรมการที่ดูแลและจัดสอบจะต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน  รวมทั้งนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ทุกคน จะต้องมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง  เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

Download