หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีแก่บัณฑิต ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แสดงความยินดีแก่บัณฑิต ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-14 18:00:38

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2565  รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  แสดงความยินดีแก่บัณฑิต ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และได้ถ่ายรูปกับบัณฑิต  ที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเก่า "สาธิตสวนสุนันทา"  สถานที่่ให้ความรู้ ให้ความอบอุ่น ที่ๆเรียกว่าบ้านหลังที่สอง