หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-14 17:44:01

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2565   และโรงเรียนจะประกาศผลสอบวันที่ 12 มีนาคม 2565  ทางเว็บไซต์