หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ '64
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ '64

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-04 11:38:43

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (มัธยม) ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ '64 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

Download