หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > KM กลุ่มงานบริการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
KM กลุ่มงานบริการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-14 22:25:48

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น.  KM กลุ่มงานบริการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพัตรา  ปราณี  ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการประชุมครั้งนี้กลุ่ม KM ได้นำเสนอแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2565 

Download