หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ คณะผู้บริหาร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ คณะผู้บริหาร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-14 21:24:24

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  รองอธิการบดี และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
Download